Uw Internetstrategie

 
 

Een goede Internetstrategie is belangrijk voor iedere organisatie die goede resultaten wil bereiken met de website, online marketing en social media. Een internetstrategie geeft u houvast en verschaft richting aan alle betrokkenen, zoals leveranciers en medewerkers. U gebruikt de internetstrategie ook om te meten of de juiste doelstellingen behaald worden.  

 
 

De belangrijkste voordelen 

Een internetstrategie biedt duidelijkheid wat leidt tot beter resultaat. 

 • Duidelijkheid over de doelstellingen per doelgroep
 • Duidelijkheid over het te investeren budget en middelen
 • Duidelijkheid over de te verwachten meetbare resultaten
 • Duidelijkheid over de keuze en inzet van internetdiensten en producten
 • Beter resultaat uit uw internetstrategie en -activiteiten

De aanpak

 Het ontwikkelen van een internet strategie gaat als volgt:

 • Gratis intake: De eerste afspraak is gratis. We bespreken uw wensen en uitdagingen.  
 • Analyse fase:  Er wordt een interne en externe bedrijfsanalyse gemaakt en de doelstelling wordt bepaald.
 • Opstellen strategie: Vanuit de doelstelling wordt de juiste strategie gekozen.
 • Opstellen plan van aanpak: U krijgt een document met duidelijke stappen en meetbare resultaten.
 
 

Wilt u met uw organisatie een duidelijke internetstrategie voor de toekomst?

 
 

De onderdelen

Een goede internetstrategie bevat bevat de volgende onderdelen:

 1. Situatie Analyse: Waar staat uw organisatie nu.b.t. de website, marketing en social media?
 2. Doelstelling: Wat wil uw organisatie bereiken met internet?
 3. Strategie: Met welke middelen en op welke wijze wordt de doelstelling behaald?
 4. Stappenplan: Concrete stappen om uw internetstrategie te realiseren.

En indien gewenst kan MKB Internet Manager u daarna ook helpen met:

 1. De uitvoering: de implementatie van het stappenplan.
 2. Evalueren: doorlopend meten van de resultaten en waar nodig bijsturen.

Uw investering

MKB Internet Manager maakt een strategieplan op maat voor uw organisatie. Iedere organisatie is uniek, vandaar dat er gekeken moet worden hoeveel tijd er voor nodig is. Dit hang erg af van het aantal diensten, doelgroepen, etc. Het is belangrijk, dat uw investering voldoende rendement oplevert. De investering wordt tijdens de gratis intake met u overeengekomen.