6 Internetvalkuilen voor bedrijven en waarom een internetmanager het verschil kan maken.

Gedurende mijn carrière in de internetwereld ben ik een hoop ondernemers en managers gesproken. Tijdens onze gesprekken, kwamen we vaak uit op dezelfde punten, waar zij achteraf soms spijt van hadden of zich niet bewust waren van de consequenties. Bijgaand zes valkuilen waar ik u graag voor wil behoeden en waar een goede online- of internetmanager u mee kan helpen.

Valkuil 1: Geen internetstrategie

Vrijwel alle directeuren en ondernemers vinden internet erg belangrijk voor hun bedrijf. Er zijn echter nog steeds bedrijven zonder een duidelijke internetstrategie. Het is dan niet duidelijk wat er geïnvesteerd moet worden en welke resultaten men wil behalen. Een goede internetmanager kan uw bedrijf daarmee helpen en duidelijkheid verschaffen. Hij zal voor uw bedrijf een interne- en externe analyse uitvoeren en op onderzoek uitgaan naar de online mogelijkheden en de -kansen. Hij zal een goede strategie opstellen om structureel goede resultaten met internet te behalen.

Valkuil 2: De verkeerde internetleverancier

Een bedrijf zit vaak enige tijd aan een internetleverancier vast. Een verkeerde keuze kan u met onnodige hoge kosten opzadelen en te weinig resultaat opleveren. Vandaar dat de keuze voor het juiste bedrijf, aan het begin van ieder traject, erg belangrijk is. Een internetmanager is onafhankelijk en deskundig. Hij weet goed waar hij op moet letten, zodat onnodige valkuilen vermeden worden. Hij zal kunnen helpen met het opstellen van een request for proposal (RPF), oftewel een offerte-aanvraagdocument, waarin duidelijk wordt omschreven wat de wensen en eisen voor uw bedrijf zijn. Op basis daarvan zal hij u helpen met de selectie van de juiste leverancier voor uw bedrijf, zodat u daar jarenlang profijt van zult hebben.

Valkuil 3: Ontbreken aanspreekpunt voor het personeel

Wie is het aanspreekpunt in uw organisatie als het gaat om het internet? Medewerkers willen graag goed geïnformeerd worden over wat er op internet gebeurd en welke invloed dit op uw bedrijf kan hebben. Soms hebben zij zelf ook ideeën of missen zij bepaalde zaken. Dan is het belangrijk dat er een aanspreekpunt is. Een internetmanager zal deze rol kunnen vervullen en uw medewerkers voorzien van relevante informatie, richtlijnen en advies. Als medewerkersbetrokkenheid vereist is, bijvoorbeeld met sociale media, dan kan de internetmanager daar ook een sturende factor in zijn.

Valkuil 4: Onervaren contactpersoon voor de leveranciers

Gedurende mijn tijd, als accountmanager bij een bekend internetbureau, heb ik geconstateerd dat er bij veel organisaties weinig kennis is, met betrekking tot het internet. Dat maakt het voor een leverancier ook lastig om duidelijkheid te krijgen, waardoor projecten vertraging kunnen oplopen. Eerlijkheid gebied te zeggen, dat wij altijd erg blij waren met een klant, die een goede projectmanager of internetmanager in dienst hadden. Of tenminste iemand, die goed op de hoogte was van internet en goed wist waar hij of zij het over had. Een klant met een duidelijk plan en budget is namelijk zo veel efficiënter om mee samen te werken. De internetmanager kan deze taak op zich nemen en, als het ware, de verbindende factor tussen uw bedrijf en uw leveranciers zijn. Dit is prettig voor u, uw medewerkers en ook prettig voor uw leveranciers, waardoor projecten sneller en beter opgeleverd kunnen worden.

Valkuil 5: Onvoldoende innovatiekracht

Wie houdt uw organisatie scherp en up-to-date als het gaat om innovatie en de ontwikkelingen op internet? Bent u daar zelf druk mee in de weer? Kunt u het allemaal bijhouden? De internetmanager houdt zich bezig met het volgen van de belangrijke trends op het gebied van internet en kan uw organisatie goed adviseren over de mogelijkheden in de markt. Dit zorgt ervoor dat u voorop blijft lopen met uw bedrijf en niet achter de feiten, of uw concurrenten, aan gaat lopen.

Valkuil 6: Ontbreken integraal internetmanagement

Tot slot is het belangrijk dat iemand in uw bedrijf integraal overzicht houdt. Het websitebeheer, social-mediamanagement en online-marketingmanagement zijn specialisaties op zich en er zijn genoeg specialisten die erg goed zijn in een specifiek deel. Het is wel belangrijk dat iemand de rode lijn uitzet waardoor alle betrokkenen, zowel intern als extern, weten wat er van hen verwacht wordt. De internet manager heeft een helicopterview en zet deze lijn uit. Hij is in staat om het proces integraal te bewaken en waar nodig bij te sturen.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *